drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna:
 art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn.zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
od wypisu:
- do 5 stron - 30 zł
- powyżej 5 stron - 50 zł
od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
- nie więcej niż - 200 zł
Zwalnia się z opłaty administracyjnej jednostki budżetowe.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do miesiąca .

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska - pok. 206

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę w pok. 206.