drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna
art. 83 ust. 1-6, art. 84 ust. 1-6 i art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( tekst jednolity z 2009r. Dz.U. Nr 151, poz. 1220  z późniejszymi zmianami ).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek do pobrania w załącznikach

Załączniki :
  - tytuł prawny wadania nieruchomością,
  - rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości


II. TERMIN ODPOWIEDZI
Do 30 dni.

III. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska  - pok. 206

IV. TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie za pośrednictwem organu , który wydał decyzję, licząc 14 dni od daty otrzymania decyzji .

V. UWAGI
O zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów może ubiegać się tylko posiadacz nieruchomości, na której rośnie drzewo lub krzew.