drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 7a ust. 1 i art. 7 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej (wersja do druku)

- Do wglądu dowód osobisty.

II. OPŁATY:
  - 24,00 zł opłaty skarbowej za wydanie duplikatu.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Gospodarki Gminnej

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

VI.UWAGI:
Odbiór decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście przez wnioskodawcę
- za pośrednictwem poczty.