drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna
art. 21 ust 1 pkt. roku o 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. art. 21 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zamianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami) oraz Uchwała Rady Miejskiej w sprawie trybu i zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności Nr XLI/354/01 z dnia 4 października 2001 roku.

I. Wymagane dokumenty:
Wnioskodawcy składają określony typ wniosku w zależności od potrzeb mieszkaniowych i dochodu.

1. "Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony."

2. "Wniosek o przydział mieszkania na czas oznaczony - socjalnego."

3. "Wniosek o przydział mieszkania w ramach zamiany."

4. "Oświadczenie o gromadzeniu danych osobowych."

Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające dochód wnioskodawcy i jego rodziny za 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku , oraz dokumenty stwierdzające choroby występujące w rodzinie tj.
  Zespół AIDS
  Choroby Psychiczne.
  Trwałe Kalectwo ( wózek inwalidzki)
  Choroby Nowotworowe.

II. Opłata skarbowa

Brak opłat

III. Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

IV. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Gminnej.

V. Tryb odwoławczy
Odwołania, uwagi i zastrzeżenia rozpatruje Burmistrz Gminy Goleniów.

VI. Uwagi
Druki wniosków o przydział poszczególnych typów mieszkań:
1. Na czas nieoznaczony.
2. Na czas oznaczony
3. Na zamianę lokalu
są do pobrania w pok. 110 Urzędu Gminy i Miasta Goleniów.W celu złożenia wniosku wnioskodawca powinien zgłosić się osobiście.