drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz.2086 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na lokalizację zjazdu

2. Mapę w skali 1:500
3. Decyzja o warunkach zabudowy
4. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
5. Projekt techniczny zjazdu

II. OPŁATA SKARBOWA
Część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym , zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej.
W innym przypadku opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

V. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Gospodarki Gminnej

V. UWAGI:
Przed rozpoczęciem prac związanych z budową zjazdu należy wystąpić do tutejszego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym w trybie i na warunkach określonych jak w zajęciu pasa drogowego.