drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o uregulowanie odszkodowania za grunty przejęte przez gminę zawierający określenie położenia gruntów. Wniosek może zawierać propozycję sposobu uregulowania odszkodowania (gotówką, na raty, za długi, za wskazane grunty zamienne).

 

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gminnej

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Sprawa wymaga ustalenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.