drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt ( Dz. U. Nr 111 poz. 724 z dnia 23 września 1997 roku z późniejszymi zmianami) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( Dz. U. Nr 159 poz. 1051) z dnia 15 grudnia 1998 roku.

Osoba ubiegająca się o zezwolenie składa pisemny wniosek o wydanie zezwolenia do gminy w terminie 30 dni od daty nabycie psa rasy wymienionej w wykazie.
Wykaz ras psów uznanych za agresywne:
- Amerykański pit bull terrier,
- Perro de Presa Mallorguin,
- Buldog amerykański,
- Dog argentyński,.
- Perro de Presa Canario,
- Tosa inu,
- Rottweiler,
- Akbash dog,
- Anatolian karabash,
- Moskiewski stróżujący,
- Owczarek kaukaski.

I Wymagane dokumenty:
1. "Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną"


II. Opłaty :
Opłata skarbowa :
Za wniosek 76,00 zł

III. Termin wydania zezwolenia:

bez zbędnej zwłoki,

IV. Wydział odpowiedzialny:
Wydział Gospodarki Gminnej

V. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie , za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.