drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony wniosek
2. Załączniki - należy załączyć kopie dokumentów lub okazać do wglądu oryginały:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- akt małżeństwa,
- decyzja o zmianie imienia/nazwiska lub inny dokument potwierdzający zmianę danych.

II. OPŁATY
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni.

IV. SPOSÓB ZAŁATWIENIA WNIOSKU
Bez udzielania pisemnej odpowiedzi.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Gminy i Miasta, komórka organizacyjna (wydział, lub referat, lub biuro) zajmująca się gospodarką nieruchomościami.

VII. UWAGI
Wnioski do pobrania: na stronie internetowej, w Biurze Obsługi Interesanta  w pok. 004.
Kompletne wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta.
Dokumenty do wglądu należy przedstawić w pokoju nr 004.
Szczegółowe informacje w pokoju nr 004.
W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale prowadzącym sprawę.