drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 62 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działki oddanej w użytkowanie wieczyste z uzasadnieniem


II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Bez uwag