drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna: 
art. 47a ust.1 pkt1 i ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra aministracji i cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. 2012.125).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)
2. Załącznik:
Kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej lub z projektu podziału lub topograficznej w skali nie mniejszej niz 1:10000 lub kopia zagospodarowania działki lub terenu.

II. OPŁATY:
nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska (WPNS)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Skarga z zachowaniem trybu wskazanego w art. 52 § 3, art. 53 § 2 i art. 54 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale prowadzącym sprawę.