drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna:
art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nie posiadaniu gospodarstwa rolnego.

 

II. OPŁATY:
- wydanie zaświadczenia 17 zł ( nie podlegają opłacie skarbowej podania, załączniki do podań oraz zaświadczenia wydawane w sprawach alimentacyjnych, szkolnictwa, dla żołnierzy niezawodowych i poborowych, KRUS,ZUS, zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów UE)
- za każde z zaświadczeń kasuje się osobno.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
7 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska (WPNS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
- opłata skarbowa: nie podlega opłacie skarbowej.