drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna:
1. Art. 12 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 1984 r. o podatku rolnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892).

2. Uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie Nr X-340-96 z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaniechano produkcji rolnej

3. Art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:
1. zgłoszenie zaprzestania produkcji rolnej na użytkach rolnych.

 

II. OPŁATA:
nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Informacja w terminie 30 dni,
Ostateczne załatwienie po przeprowadzeniu przez komisję kontroli na zgłoszonych użytkach.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Planowania Przestzrennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska (WPNS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w ciągu14 dni od daty doręczenia stronie. - odwołanie - nie podlega opłacie skarbowej.

VI. UWAGI:
Zaprzestanie stwierdza komisja każdego roku w okresie wegetacji roślin tj. do 30 maja na gruntach ornych i do 31 lipca na użytkach zielonych. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół na podstawie, którego wydaje się decyzję zwalniającą zgłaszającego z płacenia podatku rolnego.