drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o podjęcie mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia

II. OPŁATY:
- nie pobiera się opłat.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na drodze sądowej pomiędzy wnioskodawcą a Kołem Łowieckim (bez udziału Gminy jako strony).

VI. UWAGI:
W przypadku braku we wniosku wymaganych informacji, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę. ze wskazaniem Koła Łowieckiego dokonującego szacowania szkód w uprawach rolnych i podaniem daty szacowania