drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), oraz uchwała Nr 4-1-2002 Zarządu Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2002 r. w sprawie zasad i opłat za wydzierżawianie gruntów stanowiących mienie komunalne.

I. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o cesję umowy dzierżawy.

II. Opłaty:
Nie pobiera się.

III. Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.

IV. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR )

V. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

VI. Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.