drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875; zm: Dz.U. z 2017poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130, art.693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r.poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr 4-1-2002 Zarządu Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2002 r. w sprawie zasad i opłat za wydzierżawianie gruntów stanowiących mienie komunalne.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.