drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903); rozdział III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 121 i poz. 50) 
;
Uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXXVIII/483/10/10 z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków stanowiacych własność Gminy Goleniów oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.
Ostateczny termin zakończenia sprawy ok. 150 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Istnieje możliwość złożenia wniosku w Goleniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego ul. Witosa 7, które dołącza niezbędną do sprzedaży dokumentację.