drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903); rozdział III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami);
Uchwała Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dn. 17 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.


II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.
Ostateczny termin zakończenia sprawy ok. 150 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:

Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Istnieje możliwość złożenia wniosku w Goleniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego ul. Witosa 7, które dołącza niezbędną do sprzedaży dokumentację.