drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
 ustawa z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232 i z 2018r. poz. 130); ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 121 i poz. 50)
Uchwała Nr XXIX/350/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dn. 29 marca 2017r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży .

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego - garażu na rzecz jego dotychczasowego najemcy.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
30 dni.
Ostateczny termin zakończenia sprawy ok. 150 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. Istnieje możliwość złożenia wniosku w Goleniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego ul. Witosa 7, które dołącza niezbędną do sprzedaży dokumentację.
2. Pierwszeństwo nabycia przysługuje najemcy, który najmuje lokal co najmniej 5 lat.