drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami);
Uchwała Nr XXV/334/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dn. 17 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego - garażu na rzecz jego dotychczasowego najemcy.


II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

30 dni.
Ostateczny termin zakończenia sprawy ok. 150 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).B

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Istnieje możliwość złożenia wniosku w Goleniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego ul. Witosa 7, które dołącza niezbędną do sprzedaży dokumentację.
2. Pierwszeństwo nabycia przysługuje najemcy, który najmuje lokal co najmniej 5 lat.