drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 28 i 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustaleniu nabywcą nieruchomości.


II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III.TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. Tryb odwoławczy:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Opłata skarbowa:
- na zażalenie - 5 zł.

VI. UWAGI:
Brak uwag.