drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:

art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o bezpłatne nabycie nieruchomości ze wskazaniem celu publicznego
, który ma być realizowany

Załączniki:

- aktualny egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją nieruchomości, o nabycie której wnioskodawca się ubiega - (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (WGR).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Sprawa wymaga wyrażenia zgody przez Radę Miejską w formie uchwały, co może spowodować opóźnienie terminu zakończenia.
2. W umowie darowizny określa się cel, na ktory nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomosci na ten cel, darowizna może być odwołana.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale (biurze) prowadzącym sprawę.