drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna: 
ustawa dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899. poz. 815  oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 1846).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Załączniki:
- jeden egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu (mapę można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, ul. Dworcowa 1 w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru).

Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
1. W przypadku przygotowania nieruchomości do zbycia wnioskodawca zostanie powiadomiony o terminie i warunkach przetargu.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.