drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 28, art. 37, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130), Uchwała Nr XXXVIII/481/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dn. 10 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Załączniki:
- dwa egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją gruntu (mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Dworcowa 1)
- dokumenty na poparcie prawa do bezprzetargowego nabycia nieruchomości.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.