drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie


Podstawa prawna:
art. 25 ust. 1 w związku z art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017r. poz. 1875; zm. Dz.U. z 2017r. poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Załączniki:
- akt notarialny (warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej)

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY:
Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.