drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

Podstawa prawna:
art. 30 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 1982 r., Nr 19, poz. 147 z pózniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zalaczniki:
- Aktualne zaswiadczenie o splacie naleznosci z tytulu kupna nieruchomosci-lokalu
- Aktualny odpis z księgi wieczystej

II. OPLATY:
Nie pobiera sie.

III. TERMIN ZALATWIENIA SPRAWY:
Do 14 dni.

IV. WYDZIAL ODPOWIEDZIALNY:
Wydzial Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

V. TRYB ODWOLAWCZY:
Nie przysluguje.

VI. UWAGI:
W przypadku spraw skomplikowanych termin odpowiedzi - do 30 dni.