drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

 

ULGA W PODATKU ROLNYM

Z TYTUŁU WYDATKÓW PONIESIONYCH NA INWESTYCJE

 

Podstawa prawna: art. 13 oraz art. 13 d ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 94 z 1993 r., poz. 431, z późn. zm.)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym, z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

  2. Załączniki:

    • dokumenty potwierdzające słuszność ulgi (rachunki, faktury, umowy, itp.)

 

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania

 

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Finansowy

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UGiM Goleniów). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.