drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna: art. 14a ust. 1-4, art.15 ust. 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz.U. z 2010 r. nr 187, poz. 1225).

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.

2. Załączniki:

- licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 

  1. OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

  1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

 

  1. JEDNOSTAKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Gminnej.

 

  1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

  1. UWAGI:

1.Wymagany jest komplet dokumentów.

2.Zgłoszenie zawieszenia należy dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia.

3.Maksymalny okres zawieszenia do 12 miesięcy.

4.Zwrot części opłaty za wydanie licencji następuje w przypadku zawieszenia działalności na okres powyżej 3 miesięcy, w sposób wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku.

5.W przypadku, gdy koszt przekazu pocztowego przewyższa przysługującą kwotę zwrotu, odbiór należności następuje w kasie Urzędu.