drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3, art. 24 ust. 3 pkt 1, ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 ze zm.).

 

I.         WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Zawiadomienie  o zrzeczeniu się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego

2. Załączniki:

-  zwrot oryginału właściwej licencji lub zezwolenia oraz wydanych wypisów

 

II.       OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

III.     TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez odpowiedzi.

 

IV.     JEDNOSTAKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Gminnej.

 

V.       TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

VI.     UWAGI:

1.Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji lub zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie posiadanego uprawnienia.

2.Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić licencję organowi, który jej udzielił niezwłocznie, nie później jednak niż terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zrzeczeniu się licencji.

3.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.