drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Gminnej

Wymagane dokumenty

PRZEDSIĘBIORCO SPRAWDŹ CZY FIGURUJESZ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy).

SPRAWDŹ PRZEWAŻAJĄCY RODZAJ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej zobowiązany jest dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Informacji dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Miejsce złożenia dokumentów

Aby zgłosić wznowienie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:

W przypadku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie wniosek składa się w Wydziale Gospodarki Gminnej  - Goleniów, Plac lotników 1 ( pok. 210)

Więcej informacji na stronie CEIDG

Opłaty

WNIOSEK o wpis doCentralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej jest  zwolniony z opłat.

Podstawa prawna

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

Inne informacje

Przedsiębiorca, który zamierza wznowićwykonywanie działalności gospodarczej jest   zobowiązanydokonać zgłoszenia informacji o wznowieniuwykonywania działalności gospodarczej.

Niezgłoszeniewznowieniadziałalności - przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacjiozawieszeniuwykonywania działalności gospodarczej - skutkuje wykreśleniem wpisu(dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) z CEIDG.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.