drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Podstawa prawna:

art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),  dział  II  „Dzierżawa”  ustawy  z  dnia  23  kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),   art. 30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goleniów  w sprawie zasad  wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów oraz ich obciążania.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o wydzierżawienie, najem  nieruchomości gminnej

2. Załącznik: aktualny egzemplarz  mapy z naniesioną lokalizacją wnioskowanej nieruchomości.

    Mapę można uzyskać  w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   
    przy ul. Dworcowa 1  lub można pozyskać na gminnym portalu mapowym – System Informacji
    Przestrzennej czy też  na innym serwisie.

 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska (WPNS)

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i  złożenia w sekretariacie Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),  dział  II  „Dzierżawa”  ustawy  z  dnia  23  kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),   art. 30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goleniów  w sprawie zasad  wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów oraz ich obciążania.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy, najmu nieruchomości gminnej

 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska (WPNS)

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i  złożenia w sekretariacie Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),  dział  II  „Dzierżawa”  ustawy  z  dnia  23  kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),   art. 30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goleniów  w sprawie zasad  wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów oraz ich obciążania.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o cesję umowy dzierżawy, najmu nieruchomości gminnej

2.W przypadku  nieruchomości zabudowanej  obiektem wybudowanym ze środków własnych wnioskodawcy należy załączyć:

 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska (WPNS)

 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia  i złożenia w sekretariacie Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

art.25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),  dział  II  „Dzierżawa”  ustawy  z  dnia  23  kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),   art. 30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

   Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy, najmu nieruchomości gminnej

 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska (WPNS)

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dzierżawę, najem  nieruchomości gminnej

2. Do wglądu dowód osobisty

 

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

III.TERMIN ODPOWIEDZI

DO 7 DNI

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska (WPNS)

 

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej  przez wnioskodawcę wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w sekretariacie Urzędu). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.